zapach_bzu

81 tekstów – auto­rem jest za­pach_bzu.

PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI

Nie ma już te­go do­mu
Do które­go pod płaszczem zmierzchu
Zmęczo­ny wracałem

I nie ma już dłoni
Co mo­je zziębnięte
Swym ciepłem koiły

Nie ma roz­tańczo­nego blas­ku og­nia w kominku
I żaru w ser­cu twym
Też już nie ma

Tyl­ko wciąż te same
Smut­ne krople
Po szy­bie spływają 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 lipca 2018, 12:25

Po prostu

Nie jes­tem wołaniem o pomoc
Ani przep­rosze­niem za złą chwilę
Nie jes­tem księżycem w nowiu
Po pros­tu jestem
I tyle

Nie sięgam wyżej niż trzeba
I nie wychodzę nig­dy przed szereg
Ze mną nie będzie ci bliżej nieba
Po pros­tu jestem
Na chwilę

Nie będę nig­dy po­daniem ręki
W chwi­li twej złej niedoli
Jes­tem jak kiedyś dla mnie inni
Po pros­tu byli
To boli 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 1 kwietnia 2018, 12:55

W drodze do odnalezienia

Uciec nieraz chciałbyś od siebie,
aby sa­mot­nie pójść
w jaskinie.
I tam już dożyć sędzi­wych lat
cier­pli­wie cze­kając
aż zginiesz.

Lecz cza­sem chce się do człowieka,
by w je­go oczach poszukać
miłości.
A życie pędzi jak war­tka rzeka
i tyl­ko kiedyś było nam
prościej.

Kim jes­teś? Za­pyta cię więc świat.
To ja i to nie ja
- odpowiesz.
Bo cza­sem człowiek chce być sam,
a cza­sem tylko
w połowie. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 lutego 2018, 10:44

Nadzieja

Wy­powiedz w myślach
mo­je imię
zaklęte w litery
I wejdź na szczyt
swoich pragnień
Uśmie­chnij się
do mnie jeszcze
Bo gdzieś tam
za li­nią zmrużenia oczu
cze­kać będę
aż coś się życiu przyśni
w tę jedną noc
bezsenną
A po­tem znów
cicho odpłynę
bez­sze­les­tem skrzydeł
podciętych

Świat nau­czył mnie
umierać 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 grudnia 2017, 10:36

Tamtych dwoje smutnych ludzi

Po ka­mien­nej zadrodze
Wiatr su­nie bezszmernie
W ja­kimś lęku i we trwodze
Na dom twój pat­rzę tęsknie

Brak od­wa­gi by wejść dalej
Za płotem więc stoję jak głaz
Wokół tak cicho jest i ciszej
A ja spoglądam ko­lej­ny raz

Wieczór
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 października 2017, 10:40

Dobra Noc

wie­czo­ry się lenią
nie chcą przeminąć
piszę list
noc się zaczyna
wie­czna noc
to już czas
na­piszę os­tatnią
linijkę
i po cichu
do Bo­ga
pójdę spać
 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 października 2017, 20:08

Znów tęskniłam

wczo­raj znów tęskniłam
za kroplą ro­sy
na bo­sej stopie
i ciepłym ka­kao
do tos­ta z nutellą
za wcho­dem słońca
na plaży

wczo­raj zno­wu tęskniłam
do da­rem­nej myśli
że na szczyt
pro­wadzą ja­kieś skróty
i że które­goś dnia
znów za­tańczę fla­men­co

wczo­raj to było
jak tęskniłam
do skradzionych no­cy
cza­rujących pożądaniem
i do nadziei
że nig­dy nie umrzemy

tęskniłam
do pew­ności
że człowiek nigdy
nie jest zu­pełnie sam
i że ja też ko­goś
kiedyś
nauczę miłości 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 października 2017, 12:27

Inne będą

In­ne będą nasze domy
I marzeń jak­by mniej
Będzie
Zab­raknie wzruszeń
Z by­le po­wodu
I uśmiechów
Skry­tych w kącikach
Ust naszych
In­ni będą przyjaciele
I nasze życia
In­ny­mi dro­gami się rozejdą
Zmieni­my numery
Ad­re­sy
Samochody

I nie będzie już takich
Co by­li zawsze
Przybędzie nam tych
Których nig­dy nie ma

De­dykuję: drze­wom, które pamiętają
 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 lipca 2017, 21:31

Ka­lekie myśli ra­nią tę noc,
po której na­wet słońce
inaczej wschodzi.
Ze świ­tem idziesz w mrok,
gdzie już ci życie
nic nie szkodzi... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 czerwca 2017, 20:48

Nie dla nas

Jeszcze się dłonie do uścis­ku silą
Jeszcze się war­gi ku so­bie zrywają
Jeszcze żyje­my tam­tym dniem chwilą
A tu już ser­ca się żegnają

Nie dla nas ojców błogosławieństwo
I ciepły kąt w do­mu tuż pod lasem
Jakimś
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 kwietnia 2017, 15:28

zapach_bzu

Za każdym razem, gdy o mnie wspomnisz, znów się spotkamy...[Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [zapach_bzu] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zapach_bzu

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 lipca 2018, 17:57zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st My, którzy jes­teśmy os­tatnią [...]

16 lipca 2018, 17:55zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Doceńmy

16 lipca 2018, 17:53zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st w przypływie uczuć

16 lipca 2018, 17:46zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Nie dla nas

16 lipca 2018, 17:44zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Po pros­tu

16 lipca 2018, 17:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dobra Noc

16 lipca 2018, 17:41zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Dobra Noc

16 lipca 2018, 17:38zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Nadzieja

16 lipca 2018, 17:35zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st PRZEZNACZONY DO ROZ­BIÓRKI

16 lipca 2018, 10:27Badylek sko­men­to­wał tek­st PRZEZNACZONY DO ROZ­BIÓRKI