zapach_bzu

74 teksty – auto­rem jest za­pach_bzu.

Inne będą

In­ne będą nasze domy
I marzeń jak­by mniej
Będzie
Zab­raknie wzruszeń
Z by­le po­wodu
I uśmiechów
Skry­tych w kącikach
Ust naszych
In­ni będą przyjaciele
I nasze życia
In­ny­mi dro­gami się rozejdą
Zmieni­my numery
Ad­re­sy
Samochody

I nie będzie już takich
Co by­li zawsze
Przybędzie nam tych
Których nig­dy nie ma

De­dykuję: drze­wom, które pamiętają
 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 lipca 2017, 21:31

Ka­lekie myśli ra­nią tę noc,
po której na­wet słońce
inaczej wschodzi.
Ze świ­tem idziesz w mrok,
gdzie już ci życie
nic nie szkodzi... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 czerwca 2017, 20:48

Nie dla nas

Jeszcze się dłonie do uścis­ku silą
Jeszcze się war­gi ku so­bie zrywają
Jeszcze żyje­my tam­tym dniem chwilą
A tu już ser­ca się żegnają

Nie dla nas ojców błogosławieństwo
I ciepły kąt w do­mu tuż pod lasem
Jakimś
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 kwietnia 2017, 15:28

Ja, Potępiona

Ja
Potępiona
Ut­ka­na ze smutków
Stygnąca jeszcze od walki
Nie umiem już latać
Spa­dać tylko
Mil­czę o ratunek
Bez histerii
I bluźnierstw
Widzę dusze
Ko­biet wyklętych kiedyś
Z ser­ca niewoli
Wśród nich
Ja
Potępiona
Jak garść po­piołu
Upa­dam cicho
Tam
Gdzie piekło
Jest moim
„Na zawsze”
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 marca 2017, 13:51

Z serii: "Mała"

Zgu­biłem się, Mała. Gdzieś między niewy­powie­dzianą tęsknotą, a idź w cho­lerę. I nie wiem już, co począć. Jes­teś mi blis­ka, jak ziemia, po której chodzę. I da­leka, jak niebo, które­go dot­knąć nie [...] — czytaj całość

list
zebrał 9 fiszek • 18 stycznia 2017, 16:56

Nienazwany

od­su­wam się od lustra
bo się boję że pokaleczę
swe bla­de dłonie

już z po­koju nie wychodzę
tam gdzieś za ro­giem czają się ludzie
co zmuszają do rozmów

od­su­wam się od ciebie
i od was
żeby nie popękać do reszty
zra­nione­go serca

po­wiet­rze też czys­te nie jest
a ja się tak bar­dzo boję przecież

przes­tałam więc oddychać...


De­dykuję: smut­ko­wi, co uśmie­chem no­si się na ustach 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 grudnia 2016, 16:51

Mężczyzna, którego nie zdążyłam pokochać

Mężczyz­na który przyszedł na chwilę
Niedbale
A po­tem na noc i na dzień trochę

Rozpłynął się nag­le
W szep­tach słone­go od łez świtu
Za­marł jak mo­tyl na us­tach poetki

I tyl­ko cza­sem jeszcze
Spot­kać go można
W pog­ry­zionych dłoniach
Tęskno­cie wiatru
I tam
Gdzie Ki­li łączy się z Mandżaro


De­dykuję: Słońcu, które­go nie ma 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 grudnia 2016, 12:57

***

a w piek­le
dokąd jeszcze
or­sza­ki niebies­kie
wstępu nie mają
i czar­ne ser­ca się topią
smut­kiem okryte
cud no­wy niech zawita
pod pos­ta­cią tego
co na us­tach świętych
drży od niepowiedzeń
 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 4 listopada 2016, 15:21

* * *

Dokład­nie dwie je­sienie te­mu. Wte­dy pier­wszy raz go spot­kałam. I cóż, nie było fa­jer­werków. Ani nie było mo­tyli. Nie było te­go całego ro­man­tyczne­go szaj­su, o którym piszą w książkach i kręcą filmy. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 5 października 2016, 18:03

Obok mnie dziś jesień

Szu­kam Cię
Deszczową porą
W ko­lorach jesieni
Objęciach wiat­ru
I szep­tach traw smutnych

Szu­kam Cię
W spa­dających liściach
Co w tańcu me­lan­cho­lii wirują
W za­myśle­niu mgły porannej
I we włosach
Płaczącej wierzby

Szu­kam Cię
Biegnąc aleją
Naszych wspomnień
Narzu­cam w pośpie­chu palto
Roz­glądam się za Tobą

Tyl­ko je­sień widzę
Co chłód ser­cu przynosi

Po­wiedz, gdzie mie­szkasz dzisiaj
Czy w ramionach
Je­sieni innej
Którą ktoś teraz
Swą wiosną nazywa?


De­dykuję: snom no­cy let­niej, co więcej się przyśnić nie mogą 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 września 2016, 12:56

zapach_bzu

Za każdym razem, gdy o mnie wspomnisz, znów się spotkamy...[Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [zapach_bzu] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!]

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zapach_bzu

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

14 września 2017, 12:40zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st antychody

6 lipca 2017, 18:09zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st KRÓLESTWO KRU­KA. Jej krew [...]

6 lipca 2017, 18:06zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Wszystko to nic... w [...]

6 lipca 2017, 18:02zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Piję

6 lipca 2017, 17:52zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Rzepak

6 lipca 2017, 17:46zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Inne będą

6 lipca 2017, 06:14RozaR sko­men­to­wał tek­st Inne będą

5 lipca 2017, 23:37yestem sko­men­to­wał tek­st Inne będą

5 lipca 2017, 21:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Inne będą

24 czerwca 2017, 16:07zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Przebłyski